Visjon og verdier

Vår visjon er:
 
"Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet vårt".
- Vi vil gjøre Jesus tydelig kjent, og forkynne og praktisere Guds nåde. 
- Vi vil elske Gud og elske mennesker, vise omsorg, ha gode relasjoner og praktisere gjestfrihet.
- Vi vil vokse som disipler av Jesus. For å vokse er gudstjenesten og smågruppene viktige treffpunkter. 
- Vi vil nå ut med evangeliet til bygda og lokalsamfunnet.
 
Dette reflekterer det vi til enhver til ønsker å være. Samtidig vil vi hele tiden være underveis og være mennesker som kommer til kort, men vår intensjon er....
 
 
 
Våre verdier er basert på Misjonskirken Norge sine verdier:
 

Rotfestet

Vi er en del av den 2000 år gamle verdensvide  kirke som er ønsket og villet av Jesus. Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære. Vi vil leve i fellesskap med den levende Gud, og la oss prege av Ham. Dette er vår kilde til veiledning, kraft og inspirasjon.

Raus

Gud er raus, og evangeliet er budskapet om denne rausheten. Som Jesu etterfølgere ønsker vi å følge det eksemplet han har gitt oss. Rent praktisk betyr det at vi vil være rause med hensyn til vår bruk av tid, våre penger og hvordan vi forholder oss til mennesker. Vi ønsker å være tjenestevillige, lyttende og inkluderende.

Relevant

Vi ønsker å være en menighet der du kan komme som du er og være deg selv. Vi ønsker å snakke sant om livet slik det faktisk er, og samtidig snakke sant om Gud. Vi vil dele evangeliet om Jesus på en relevant måte, både i og utenfor hjemmet. Vi ønsker at menigheten er organisert slik at den fremmer liv og vekst til enhver tid.

Kontakt oss

Vi holder til i det gamle bedehuset på Strai

Torridal Misjonskirke 
Setesdalsveien 339
4618 Kristiansand

 

 Powered by Cornerstone